Image not available
Image not available
Image not available
Image not available

Χρεώσεις Υπηρεσιών

Επισκευή Υλικού

Είδος Υπηρεσίας Διάγνωση Βλάβης Νέος Υπολογιστής Αναβάθμιση Υπολογιστή
Τιμή Υπηρεσίας Δωρεάν στο χώρο σας (τα πρώτα 30΄) Στο χώρο μας για επιπλέον διάγνωση 15€ Κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας από 20€ (δε συμπεριλαμβάνεται κόστος υλικών / εξαρτημάτων)
Είδος Υπηρεσίας Εγκατάσταση Επιπλέον Οθόνης Εγκατάσταση Εκτυπωτή / Περιφερειακών Μεταφορά Εργασιακού Χώρου Επισκευή - Αναβάθμιση Laptop
Τιμή Υπηρεσίας 20€ (δε συμπεριλαμβάνεται κόστος υλικών / εξαρτημάτων) από 20€ Κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας από 20€

Επισκευή Λογισμικού

Είδος Υπηρεσίας Διάγνωση Δυσλειτουργίας Εγκατάσταση Windows Εγκατάσταση προγραμμάτων Επαναφορά Συστήματος
Τιμή Υπηρεσίας Δωρεάν στο χώρο σας (τα πρώτα 30΄) Στο χώρο μας για επιπλέον διάγνωση 15€ από 25€ 20€ / ώρα από 20€
Είδος Υπηρεσίας Καθαρισμός Ιών Αντίγραφα Ασφαλείας - Ανάκτηση Δεδομένων Γονικός Έλεγχος Βελτιστοποίηση Επιδόσεων Η/Υ Αξιοποίηση αποθηκευτικού χώρου
Τιμή Υπηρεσίας από 20€ / ώρα από 15€ / ώρα από 15€ Για σταθερό Η/Υ : 40€ Φορητός (laptop) : 50€ Στο χώρο μας 30€

Εκπαίδευση

Είδος Υπηρεσίας Χρήση Η/Υ Εφαρμογές γραφείου Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Social Media
Τιμή Υπηρεσίας 20€ / ώρα 20€ / ώρα 20€ / ώρα
Είδος Υπηρεσίας Τεχνικά Σεμινάρια  Σχεδιασμός Ιστοσελίδων 
Τιμή Υπηρεσίας 40€ / ώρα  30€ / ώρα 

Web Design

Είδος Υπηρεσίας Δημιουργία Ιστοσελίδων Φιλοξενία Ιστοσελίδων Δημιουργία E-shop Διαχείριση Ιστοσελίδων
Τιμή Υπηρεσίας από 200€ δείτε αναλυτικά τις τιμές στη σελίδα της φιλοξενίας από 400€ 10€ / ώρα 150€ / μήνα
Είδος Υπηρεσίας Διαφήμιση στο Internet Αύξηση Επισκεψιμότητας Αναβάθμιση Ιστοσελίδας
Τιμή Υπηρεσίας από 50€ (δε συμπεριλαμβάνεται κόστος υπηρεσιών διαφήμισης τρίτων) από 30€ / ώρα Κατόπιν επικοινωνίας μαζί σας

Δίκτυα Υπολογιστών

Είδος Υπηρεσίας  Εγκατάσταση τοπικού δικτύου Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Ασφάλεια Δικτύων
Τιμή Υπηρεσίας από 30€ / ώρα από 30€ / ώρα 20€ / ώρα